Folder 2 - Pagina 1 - Actiepunten Deeldorpen

Een greep uit de concrete voorstellen / actiepunten die voor alle deeldorpen gelden:

Vooreerst geven we de deeldorpen jaarlijks een eigen deeldorpbudget waarmee zij zelf gekozen projecten kunnen realiseren.

Zes jaar lang goed onderhoud van straten en bermen, fiets- en voetpaden, begraafplaatsen, tijdig onderhoud van speelpleintjes en speeltoestellen…

Continue monitoring/meting van het gehalte aan ‘fijnstof’ en ‘stikstofdioxide’ (NO2) op drukke verkeersknelpunten en zeker aan schoolomgevingen.

Meer info volgt spoedig

Vandaag legt Open & Positief Westerlo de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen neer.
Hou deze website dan ook in het oog, want vanaf nu zal hier regelmatig nieuwe informatie worden gepubliceerd over de kandidaten, het programma (algemeen en voor elk deeldorp), alsook ons nieuw project voor Westerlo.

Pagina's