1. Een modern bestuur dat mensen inspraak geeft

Een modern bestuur neemt de mensen ernstig, informeert ze, luistert naar hen en geeft hen ook INSPRAAK. Natuurlijk moet op het einde van de rit het gemeentebestuur knopen doorhakken, maar als men de inwoners reeds in de beginfase actief betrekt, zullen meer aspecten gekend zijn en zullen projecten breder gedragen worden. Zo vermijd je onvrede over vaak onredelijke situaties … Vandaar ook de vele actiegroepen in Westerlo de voorbije jaren. Een gemeentebestuur dat boven de hoofden van de mensen beslist, kan niet meer in de huidige samenleving en verwijzen we naar het verleden.

Om deze burgerparticipatie te bereiken doen we een aantal zeer concrete voorstellen om de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te versterken:
• Spreekrecht voor de burgers over specifieke thema’s op de gemeenteraad.
• Inspraak en Beslissingsrecht voor de burgers over deeldorpbudgetten en wijkbudgetten (jaarlijkse burgerbegroting)
• Opwaardering van de gemeenteraad die ook tenminste jaarlijks op plaatsbezoek gaat naar de deeldorpen en de wijken voor het debat met de buurtbewoners. Zo krijgt men beter voeling met de lokale problemen zoals nieuwe overlastlocaties, sluipverkeer, parkeerdruk, onderhoud speelpleintjes…
• Verplichte bewonersvergaderingen met een ruim inspraakrecht en adviesrecht voor de buurtbewoners bij grote of ingrijpende projecten/investeringen (bv. inzake mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, … ).

Deze buurtbewonersvergadering komt er steeds VOOR de opmaak van de detailplannen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.