3. Westerlo, zorgzame gemeente, ook voor volwassen Personen met handicap.

Het beleid moet grote aandacht hebben voor de zwakkeren en de zorgbehoevenden in onze gemeente. Wie zorg nodig heeft, moet die ook krijgen, in eigen streek en tegen een betaalbare prijs.
Ook voor een persoon met een handicap die alleen komt te staan en waarvoor thuiszorg niet langer haalbaar is.
Actieve senioren moeten nog meer mogelijkheden krijgen om actief te blijven en worden betrokken bij de planning en uitbouw van de vrijetijdsbesteding van de ganse seniorengroep.

Zorgbehoevende senioren moeten kunnen rekenen op een “betaalbare” dienstverlening aan huis, indien nodig in de rust- en verzorgingstehuizen of in een service-flat. Het accent ligt hier op het betaalbare.
Wij blijven ijveren voor de invoering van een “gemeentelijke mantelzorgpremie (van 50 euro per maand of 600 euro per jaar)” als steun voor vrijwilligers in de thuiszorg en in de zorg in het algemeen (sedert 2009 reeds meermaals door ons op de gemeenteraad gebracht).
Vereenzaming wordt bestreden door een betere buurtwerking en met de focus op blijven wonen in eigen omgeving. Elk deeldorp heeft nood aan zijn open buurthuis/ontmoetingsruimte (verlengstuk Lokaal Diensten Centrum OCMW), zoniet zorgt de gemeente voor een aangepast vervoer naar Westerlo-Centrum en terug.
Maar ook de permanente- of dagopvang van mensen met een handicap (jongeren maar vooral van volwassenen) dient in Westerlo effectief georganiseerd te worden (door ons geagendeerd op de OCMW-raad). In dat opzicht wordt de ombouw van het oude bejaardenhuis (en eventueel het oude administratief gebouw van het OCMW) naar een opvang voor Personen met Handicap voorgesteld, eventueel als antennepunt in samenwerking met een bestaande (verder afgelegen) voorziening.

Meer ZORGpersoneel in het WZC (door ons geagendeerd op de OCMW-raad) zodat het personeel voldoende aandacht kan geven aan de bejaarde bewoners (meer en meer zwaar hulpbehoevend wanneer zij in het WZC terecht komen), crisis-situaties gemakkelijker kan opvangen en vooral gemotiveerd blijft om zich in de zorgsector te blijven inzetten.
Dringende aankoop en installatie van een aangepast en duurzaam airco- en koelingssysteem in de bejaardenkamers, verplegingsposten en medicatielokaaltjes van het OCMW-WZC. Ook in andere gemeentegebouwen worden - indien nodig - zonnewerende/ warmtewerende initiatieven genomen. (Beide voorstellen door ons geagendeerd in de OCMW-raad en de gemeenteraad.)
De gemeente zet ook actief in op de armoedebestrijding (in Westerlo) voor onze eigen mensen en voor een efficiënt gelijke kansenbeleid.
O.a. door lagere tarieven voor kinderopvang voor leefloners (zodat zij tijd vrij krijgen om een vaste job te zoeken.)

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.