4. Een veilige en verkeersveilige gemeente

De bestrijding van de toenemende overlast en criminaliteit en een betere verkeersveiligheid zijn een absolute topprioriteit. Een totaalaanpak van veiliger wegen en meer controles is de enige manier om het aantal verkeersongevallen met zwakke weggebruikers te doen dalen.
Verkeersknelpunten zoals de S-bocht in de Gevaertlaan, oversteek Olenseweg in Zoerle en Voortkapel, oversteek Boerenkrijglaan ter hoogte van de Hollandse dreef, … verdienen een
snelle oplossing. Voor de oversteek aan de lichten in Tongerlodorp (nabij de school) en ook voor de oversteek aan het Bistplein met de N19 in Westerlo zou een voetgangers/fietserstunnel of een brug een oplossing kunnen bieden voor het dichtslibbend verkeer … Al deze knelpunten worden best geanalyseerd en hiervoor worden weldoordachte verkeers-technische oplossingen voorgesteld om ongevallen te voorkomen… (Voor deze verkeersknelpunten werden door ons voorstellen gedaan op de
gemeenteraad; deze worden door het verkeerscomité verder onderzocht.)

Een aangepast mobiliteitsplan (het huidige plan is ouder dan 10 jaar !) moet ook het woon- en vrachtverkeer beter stroomlijnen, zodat vrachtwagens minder door woonkernen denderen. Voor het zwaar vrachtvervoer door Heultjedorp wordt een spreiding over de buurgemeenten geëist en aangepaste weginfrastructuur zodat deze spreiding mogelijk wordt; ook de scheiding van het aanrijdend en wegrijdend zwaar vrachtverkeer wordt door ons voorgesteld zodat de dorpskern en de schoolomgeving worden ontlast (minder conflictpunten aan kruispunten) ...

Ook de asfaltering van de Gevaertlaan als milderende maatregel tegen geluidsoverlast en trillingen + een correcte uitvoering van deze asfaltering… Al deze voorstellen werden door ons geagendeerd op diverse gemeenteraden en zullen wij met klem blijven verdedigen.
Verkeersdrempels (zorgen vaak voor geluidshinder en trillingen) die niet voldoen aan de wettelijke normen worden weggehaald.
De verbetering van de verkeersveiligheid door de aanleg van meer en veilige, afgescheiden fietspaden in alle deeldorpen is een prioriteit. Zo is bv een veilige fietsverbinding tussen Voortkapel en Westerlo-Centrum (bv. via Geneinde - Tongerlo) nodig.
Ook fietssuggestiestroken worden aangebracht waar nodig (Rodekruisstraat, Overwijs-Gooreinde,…)
Camera’s op overlastgevoelige locaties en op begraafplaatsen om diefstallen en vandalisme te ontraden en delicten te helpen oplossen (door ons geagendeerd op de gemeenteraad). Ook het veiligheidsgevoel van de begraafplaatsbezoekers zal hiermee opnieuw verbeteren. Tevens hebben wij het voorstel om op begraafplaatsen een “overdekte bezinningsruimte” en extra rustbanken te voorzien, geagendeerd op de gemeenteraad.

Westerlo beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer door regelmatige verbindingen met stations en naburige stadscentra/ shoppingcentra.
Maar ook de interne mobiliteitslus tussen alle Westelse deeldorpen moet verzekerd worden met een eigen busdienst (samenwerking tussen gemeente en de De Lijn ikv vervoer op
maat!). Wij gaan voor een interne buslusdienst tussen deeldorpen zodat de bewoners van alle deeldorpen op een vlotte en snelle wijze Westerlo-Centrum en andere deeldorpen kunnen bereiken om aankopen te verrichten, administratieve zaken te vervullen maar ook om familieleden te bezoeken (o.a thuis in een ander deeldorp, service flats en bejaardentehuizen zoals het Vlaspand, WZC Perwijshof, OCMW-WZC het Rietje, het Lokaal DienstenCentrum LDC, de Mutualiteiten, bibliotheek/ zwembad, de wekelijkse markt op woensdag…). Ook het parkeerprobleem in Westerlo-Centrum wordt hiermee deels opgelost. Deze Westelbus ontsluit de deeldorpen ook naar de omliggende centra via de bovenlokale busverbindingen (Herentals/ Turnhout, Geel, Aarschot/ Leuven, Heist op den Berg/ Mechelen…). Zo wordt ziekenbezoek in hospitalen in grotere steden en naburige woonzorgcentra mogelijk.
Bekijk hier ons voorstel: de Westelse buslus/shuttle (cf. onze folder met actiepunten voor de deeldorpen + website).
Andere suggesties: in aansluiting op de tekorten aan openbaar vervoer, stellen wij voor om een tussenkomst te geven in de busabonnementen van schoolgaande kinderen. Bij meerdere kinderen in een gezin met een abonnement, loopt deze rekening snel hoog op.
Een “fietsbieb” installeren en steun aan “autodelen” en “fietsdelen”, met het uitlenen van gemeentelijke auto’s, voertuigen, fietsen… Tegelijk is dit een sociaal tewerkstellingsproject !
Zich kunnen verplaatsen, betekent vaak ook werk vinden…

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.