5. Een bruisende, levendige gemeente ZONDER overlast !

Open & Positief Wlo wil meer leven in de brouwerij brengen, weliswaar “zonder overlast” voor de buurt. De gemeente (Sportraad, Jeugdraad, Seniorenraad) organiseert zelf meer activiteiten die mensen in hun wijk of in hun dorp samen brengen en geeft gecoördineerde ondersteuning aan de dorpskernen (bloemenverfraaiing, kerstverlichting,…) Een goede planning van deze activiteiten, aandacht voor jaaroverstijgende afwisseling, afspraken en een goede communicatie met de buurt en de plaatselijke handelaars zijn hierbij cruciaal en zorgen dat het leefbaar blijft voor iedereen.
De gemeente investeert effectief in de accomodaties van sportclubs, jeugdclubs en andere verenigingen van de deeldorpen.
Sommige basisaccomodaties zoals voetbalvelden met kantine, kleedkamers, sanitair, parking… moeten in alle deeldorpen worden voorzien (dus ook in Voortkapel en Heultje),
zeker bij de huidige beperkte mobiliteitsondersteuning. Initiatieven van onze (jeugd)verenigingen worden aangemoedigd door ruimere subsidies zoals een tussenkomst in de securitykosten en containerparkkosten (door ons geagendeerd op de gemeenteraad).
Ook een multifunctioneel cultuur- en gemeenschapscentrum met een podiumzaal draagt bij tot een levendige gemeente, waar de talrijke verenigingen terecht kunnen voor vergaderingen, repetities( lokalen), voorstellingen en tentoonstellingen.
Er wordt eindelijk werk gemaakt van een eigen plek voor de jeugd: een volwaardig jeugdcentrum als ontmoetingsplek voor jongeren met een informatie- en adviesloket en met een voltijdse jongerenwerker die de Westelse jeugdverenigingen ondersteunt.
Een multifunctioneel jeugdcentrum met aangepaste accommodatie voor jongeren van alle leeftijden, om hun artistieke en andere talenten te ontwikkelen op een vrije, creatieve en autonome basis: een ontmoetingsruimte, Chill-ruimte, DOE-ruimte voor muziek en andere talenten en tot slot een fuifbunker (door ons geagendeerd op de gemeenteraad). Het jeugdcentrum met ondergrondse fuifbunker wordt zo ontworpen en ingeplant dat er minimale overlast is voor de omgeving en komt er met behoud van het bestaande jeugdhuis (Phoenix) en van andere bestaande kleinschalige fuiflocaties.
Het bestuur zorgt voor speelpleinwerking tijdens alle dagen van de schoolvakanties en voor veilige en propere speelstraten, speelpleintjes en speelbossen in alle deeldorpen.
We gaan opnieuw voor “de bouw van een toeristentoren” (uitkijktoren) op de Asberg (6 jaar geleden reeds door ons geagendeerd op de gemeenteraad als alternatief voor de dure brug aan de Asberg). Deze uitkijktoren vormt voor het bosrijke Westerlo/ de horeca zeker een extra aantrekkingspunt en wordt in het Merodeproject ingepast + in samenwerking met de plaatselijke verenigingen uitgebaat.
Verder nog: de aanleg en onderhoud van een gemeentelijke visvijver voor sportvissers.
De sporthal in Westerlo-Centrum wordt voorzien van een mobiele tribune en uitgebreid zodat de sportclubs/volleybalclub over 4 terreinen kunnen beschikken.
Het Westels erfgoed ( beschermde monumenten) beter beheren en toegankelijker maken. Het gemeentebestuur gaat actief op zoek naar potentiële sites in alle deeldorpen zodat
deze voor het nageslacht niet verloren gaan (bv. Wit Kasteeltje in Heultje, Pastorij …). Kortom, bescherming en bestemming van erfgoedmonumenten in elk deeldorp. Ook hierover werden reeds voorstellen op de gemeenteraad gedaan.
De gemeente zorgt ook voor een bedrijfsvriendelijk klimaat en biedt de handelaars en bedrijven een betere gemeentelijke ondersteuning (attesten, vergunningen, subsidies,…).
Een gemeentelijk middenstands- en KMO-loket met een centrummanager, wordt het aanspreekpunt voor de Westelse ondernemers.
Lokale handelaars en horeca worden permanent betrokken bij evenementen wat resulteert in een betere “winwin”.
De gemeente stimuleert starters met een premiesysteem nl.
“Probeer een winkel”, promoot “het kopen in Westerlo” en wordt zelf klant bij de eigen handelaars… Zo hebben we de “cadeaucheques” en andere ondersteunende maatregelen geagendeerd op de gemeenteraad (in 2017 deels ingewilligd).
Extra (ev. ondergrondse) autoparkings en extra fietsenstallingen (voorstel door ons geagendeerd op de gemeenteraad) bevorderen de bereikbaarheid van winkels (in Westerlo-Centrum).
Zo kan de buurt aan de oude Brandweerkazerne ook wordenopgefrist: de aanleg van een ondergrondse parking onder de “De Busserstraat” zal het aanbod aan parkings extra verhogen naast de te renoveren site van de oude Rijkswachtkazerne (recent verkocht) met het achterliggend woonproject.
Al deze voorstellen vragen tijd en geld, maar vooral ook een goede planning en opvolging, die het mogelijk maken om onze voorstellen waar te maken !

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.