6. Zorgen voor financiële stabiliteit: 6 jaar gezond financieel beheer.

We voeren een financieel gezond beleid met begrotingen in evenwicht.

De aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) worden niet verhoogd ! Aangepaste regels op maat van "alleenstaanden” zijn soms een must.
Enkele pestbelastingen (belasting op drijfkracht, ….) of wanneer het “innen” van deze belastingen meer geld kost dan het opbrengt, worden fors verminderd of zelfs afgeschaft.
Verder stellen we vast dat investeringsplannen van de meerderheid niet of met grote vertraging worden uitgevoerd (cf. grote saldi op jaarlijks investeringsbudget). Wij willen het anders aanpakken…
Belastingsgelden worden ingezet om noden in de gemeente en de deeldorpen te lenigen: besparen op zich ten koste van… mag geen doel op zich zijn! Innen van belastingsgelden om op de bankrekening van de gemeente te parkeren evenmin. Dan kunnen deze gelden evengoed worden teruggegeven aan de burger (bv. door belastingsverlaging, lagere ligdagprijzen in het WZC)! Wij stellen voor om deze gelden in te zetten voor de hierboven aangehaalde noden die in de diverse deeldorpen leven: er komt jaarlijks een deelbudget voor ieder deeldorp waarin de inwoners van dit deeldorp rechtstreekse inspraak en beslissingsrecht hebben.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.