Folder 2 - Pagina 1 - Actiepunten Deeldorpen

Een greep uit de concrete voorstellen / actiepunten die voor alle deeldorpen gelden:

Vooreerst geven we de deeldorpen jaarlijks een eigen deeldorpbudget waarmee zij zelf gekozen projecten kunnen realiseren.

Zes jaar lang goed onderhoud van straten en bermen, fiets- en voetpaden, begraafplaatsen, tijdig onderhoud van speelpleintjes en speeltoestellen…

Continue monitoring/meting van het gehalte aan ‘fijnstof’ en ‘stikstofdioxide’ (NO2) op drukke verkeersknelpunten en zeker aan schoolomgevingen.

Plaatsen van (voldoende) rustbanken en vuilnisbakken in wandelgebieden, aan kerken, petanquevelden, begraafplaatsen, dorpspleinen en speelpleintjes… Overdekte bezinningsruimte op de begraafplaatsen.

Aanbrengen van een camera op de begraafplaats van elk deeldorp en op andere overlastlokaties ikv preventie/oplossing van diefstallen en vandalisme.

Aanleg van bermen met gepaste bloemen voor wilde bijen (bedreigd met uitsterving) op de nu vaak braakliggende wegbermen en straathoeken… Zoniet tijdig maaien van bermen in woonwijken en aan kruispunten ikv veiligheid en gezondheid (allergieën)

Aanleg veilige fietspaden of fietssuggestiestroken waar nodig

Wij gaan voor toegankelijke openbare toiletten in alle deeldorpen: dit is een elementaire voorziening op het vlak van volksgezondheid en biedt ondersteuning aan ouderen en incontinente mensen.

Vereenzaming wordt bestreden door een betere buurtwerking en met de focus op blijven wonen in eigen omgeving. Zo heeft elk deeldorp nood aan zijn open buurthuis (verlengstuk LDC), zoniet zorgt de gemeente voor een aangepast vervoer naar Westerlo-Centrum en terug… En daar knelt het schoentje: te moeilijke verbindingen en te weinig openbaar vervoer tussen de deeldorpen en Westerlo-Centrum...

Concrete voorstellen voor een betere mobiliteit binnen Westerlo: een Westelse busdienst 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.