Burgerinspraak met Open & Positief Wlo - Pag 1

Folder Front

Gemeenteraadslid Frans De Cock stelt vast dat burgers meer willen dan slechts een keer om de zes jaar een stem te mogen uitbrengen. Ze willen constant in gesprek gaan met de politiek. Burgers zijn niet alleen kiezers, maar willen ook betrokken worden bij het beleid. Ze kunnen goede ideeen aanreiken, maar worden nu soms actievoerders tegen foute plannen. Burgerparticipatie en -inspraak is de nieuwe democratie, een niet meer te stoppen trend! Daarom heeft Open Vici-Westerlo samen met vele onafhankelijke burgers een nieuwe neu­trale lijst ingediend voor de gemeenteraads­verkiezingen: "Open & PositiefWesterlo". Ons project is een zuiver gemeentelijk en onafhan­kelijk project. Wij willen in gesprek gaan met ALLE Westelse burgers. Onze concrete voor­stellen om deze inspraak te versterken: 

•    Spreekrecht voor de inwoners op de ge- meenteraad;
•    Beslissingsrecht voor de burgers over deel­dorpbudgetten;
•    Jaarlijks gaat de gemeenteraad naar alle deeldorpen om voeling te krijgen met de lo­kale problemen;
•    Verplichte buurtvergaderingen vooraf, met echt inspraakrecht voor de mensen bij in­grijpende projecten.

Onze aanpak geeft continu - zes jaar lang - meer inspraak. Met "Open & Positief Westerlo" geven wij de Westelse inwoners terug een "echte" stem! Ons volledige program­ma "Voor een BETER Westerlo" vindt u in onze folders, op Facebook en op de website www.openenpositiefwesterlo.be.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.