Kiezer bedankt!

Open & Positief Westerlo heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een schitterend resultaat behaald. Dankzij de tomeloze inzet van al onze kandidaten, werden we beloond met 4 zetels.

Lijsttrekker Frans De Cock behaalde met 1558 stemmen het derde beste resultaat van alle kandidaten.

Open & Positief Westerlo wenst dan ook alle kiezers te bedanken voor hun vertrouwen. We zullen dit vertrouwen zeker niet beschamen.

1. Een modern bestuur dat mensen inspraak geeft

Een modern bestuur neemt de mensen ernstig, informeert ze, luistert naar hen en geeft hen ook INSPRAAK. Natuurlijk moet op het einde van de rit het gemeentebestuur knopen doorhakken, maar als men de inwoners reeds in de beginfase actief betrekt, zullen meer aspecten gekend zijn en zullen projecten breder gedragen worden. Zo vermijd je onvrede over vaak onredelijke situaties … Vandaar ook de vele actiegroepen in Westerlo de voorbije jaren. Een gemeentebestuur dat boven de hoofden van de mensen beslist, kan niet meer in de huidige samenleving en verwijzen we naar het verleden.

2. 6 jaar een propere en opgeruimde gemeente met duurzame accenten

Westerlo moet een aangename gemeente zijn om in te wonen en te werken. Mensen hebben gedurende de volle ! 6 jaar ! recht op propere straten, bermen en pleinen, begraafplaatsen,
speelpleintjes… (en niet enkel het laatste jaar voor de verkiezingen ?!). Door de inzet van meer onderhoudspersoneel heeft de gemeente meer vat op deze problematiek. Bovendien zijn het vaak arbeidskrachten met lage scholing… die hierdoor op de gemeente ook meer kansen krijgen en zicht op een job…

3. Westerlo, zorgzame gemeente, ook voor volwassen Personen met handicap.

Het beleid moet grote aandacht hebben voor de zwakkeren en de zorgbehoevenden in onze gemeente. Wie zorg nodig heeft, moet die ook krijgen, in eigen streek en tegen een betaalbare prijs.
Ook voor een persoon met een handicap die alleen komt te staan en waarvoor thuiszorg niet langer haalbaar is.
Actieve senioren moeten nog meer mogelijkheden krijgen om actief te blijven en worden betrokken bij de planning en uitbouw van de vrijetijdsbesteding van de ganse seniorengroep.

4. Een veilige en verkeersveilige gemeente

De bestrijding van de toenemende overlast en criminaliteit en een betere verkeersveiligheid zijn een absolute topprioriteit. Een totaalaanpak van veiliger wegen en meer controles is de enige manier om het aantal verkeersongevallen met zwakke weggebruikers te doen dalen.
Verkeersknelpunten zoals de S-bocht in de Gevaertlaan, oversteek Olenseweg in Zoerle en Voortkapel, oversteek Boerenkrijglaan ter hoogte van de Hollandse dreef, … verdienen een

5. Een bruisende, levendige gemeente ZONDER overlast !

Open & Positief Wlo wil meer leven in de brouwerij brengen, weliswaar “zonder overlast” voor de buurt. De gemeente (Sportraad, Jeugdraad, Seniorenraad) organiseert zelf meer activiteiten die mensen in hun wijk of in hun dorp samen brengen en geeft gecoördineerde ondersteuning aan de dorpskernen (bloemenverfraaiing, kerstverlichting,…) Een goede planning van deze activiteiten, aandacht voor jaaroverstijgende afwisseling, afspraken en een goede communicatie met de buurt en de plaatselijke handelaars zijn hierbij cruciaal en zorgen dat het leefbaar blijft voor iedereen.

Slotconclusie:

Ons Team

Open & Positief Wlo gaat voor de realisatie van onze geciteerde voorstellen die heel vaak gedragen zijn door de inwoners van Westerlo. Frans De Cock heeft de steun van 26 gemotiveerde kandidaten die samen met hem, gaan voor een beleid met meer inspraak van de mensen… voor een BETER Westerlo !

Pagina's